دفتر مرکزی :

بازار بزرگ تهران،راسته چهار سوق ،پاساژ چهار سوق ، طبقه 3 ،پلاک 104 

تلفن : 55590069-021

مدیریت : 09121166385

ایمیل :info@lomika.ir

شعب عمده فروشی

بازار بزرگ تهران،راسته چهار سوق ،پاساژ چهار سوق ، طبقه 3 ،پلاک 124

تلفن : 55628947-021

بازار بزرگ تهران،بازار جعفری ،بازار طوس غربی پلاک 15

تلفن : 55590120-021

 

شعبه تک فروشی

تهران،خ پیروزی ،خ پرستار شمالی پلاک 295- فروشگاه گل سرخ

تلفن : 33093400-021