رنگ های ترند شال و روسری پاییزی، رنگ هایی هستند که بانوان ما برای پاییز آنها را انتخاب می کنند؛ چرا که با تغییر فصل، لازم است تغییری در ظاهر ایجاد شود و چه بهتر که این تغییر ازپوشش سر، آغاز شود. هر ساله رنگ های خاصی در فصول خاص مد می شوند. پاییز هم […]

ادامه مطلب